nový e-shop

Uniza – Fakulta informatiky

Rekonštrukcia výdaja stravy a bufetu na Fakulte riadenia a informatiky.

zadanie projektu

riešenie projektu

Pri riešení projektu sme na základe dôkladných konzultácií s objednávateľom vypracovali vizualizáciu výdaja stravy aj bufetu, vďaka ktorej bolo možné všetky prvky vopred pripraviť na montáž vo vopred dohodnutom termíne.

Uniza – Fakulta informatiky

realizácia projektu

Keďže sa jednalo o projekt na vysokej škole, bolo nevyhnutné pripraviť všetko počas letných prázdnin, kedy sú prevádzky najmenej vyťažené.

Odovzdanie projektu

Otvorenie nových prevádzok prebehlo na začiatku nového semestra 2018.

naše produkty

Zakladáme si na kvalitných vzťahoch a preto spolupracujeme s nasledovnými.
Vogue BUFFALO Robot Coupe Liebherr Polar Taxon Bertos Winterhalter Retigo

máte otázky? kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na nižšie uvedených telefónnych číslach. Zakladáme si na kvalitnej komunikácii a uprednostňujeme osobný kontakt, neváhajte si snami dohodnúť osobné stretnutie a prejsť si všetky Vaše požiadavky.